Inne źródła finansowania

Inne źródła finansowania

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach:

1) do 31 października;

2) do 31 marca.

Więcej informacji oraz regulamin: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/pr...


 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:

Termin składania wniosków:

od 1 do 31 stycznia.

Więcej informacji oraz regulamin: http://www.umwd.dolnyslask.pl/kultura/ochrona-zabytkow/


 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu:

Termin składania wniosków:

1) na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku składa się do dnia 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona,

2) na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone, składa się do dnia 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona.

Więcej informacji: https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=2532


 

Fundusz Kościelny (remont zabytkowych obiektów sakralnych):

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Termin składania wniosków:

  • do 30 listopada
  • do 31 marca

Więcej informacji o aktualnych naborach oraz regulaminy: https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny