JARMARK STAROCI I OSOBLIWOŚCI

Na kilka wrześniowych dni odżywają handlowe tradycje miasta. Jarmark jest jedną z największych tego typu imprez w Polsce, na którą przybywają kolekcjonerzy z całej Europy. Można tu kupić stare meble i sprzęty użytkowe, kolekcje numizmatów, książki, bibeloty i tysiące innych rzeczy. 

www.jarmarkstaroci.com