Muzeum Przyrodnicze

 

 

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze utworzono i udostępniono Zwiedzającym 12 września 1954 roku jako Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach Śląskich (Cieplice Śląskie były osobnym miastem do 1976 roku). Placówka powstała na bazie resztek bogatych zbiorów Schaffgotschów, gromadzonych co najmniej od XVI wieku, a przechowywanych do 1945 roku w klasztorze pocysterskim, Długim Domu i pałacu Schaffgotschów w Cieplicach (księgozbiór, dzieła sztuki, militaria, numizmatyka, sfragistyka, przyroda) i w pałacu Schaffgotschów w Sobieszowie (archiwalia). Zbiory cieplickie zgromadzone w zespole poklasztornym w Cieplicach udostępniono od 1834 roku. Kolekcje przyrodnicze w Długim Domu funkcjonowały od 1920 roku jako muzeum. W tamtych czasach świetności, zbiory te nazywano „Skarbcem Śląska”.

Powstałe w latach 50. XX wieku polskie kadłubowe Muzeum, pozbawione najcenniejszych zbiorów, mieściło się już tylko w tzw. Długim Domu (część zespołu poklasztornego, a właściwie w dawnej prebendzie klasztoru cystersów w Krzeszowie). W latach 1965-1967 przenoszono je sukcesywnie do nieprzystosowanego do celów muzealnych, tzw. Pawilonu Norweskiego w Parku Norweskim (dawna restauracja parkowa).

Pawilon Norweski 

Uroczyste otwarcie nowej siedziby muzeum w Cieplicach Śląskich Zdroju miało miejsce 3 maja 1967 roku. Działalność wystawiennicza w Pawilonie Norweskim została zakończona 6 listopada 2013 roku.

W 2009 roku zapadły decyzje o przejęciu przez Miasto Jelenią Górę części dawnej prepozytury klasztoru w Krzeszowie (dawna Biblioteka Majoracka) i – po remoncie i adaptacji – przeniesieniu tam Muzeum Przyrodniczego.

Remont trwał w latach 2010-2013. Zakończył się oficjalnie 17 sierpnia 2013 roku.

Od 12 sierpnia 2013 roku formalnie nową siedzibą Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze jest część północna obiektu poklasztornego, dawnej siedziby prepozytury w Cieplicach opactwa w Krzeszowie (od końca XVI w. do 1810 roku), później siedziby Biblioteki Majorackiej Schaffgotschów (od 1 lipca 1834 do 8 maja 1945 roku), następnie Stacji Naukowej i Biblioteki im. J. S. Bandtkego (od 8 czerwca 1947 do II poł. 1948), składnicy muzealnej Ministerstwa Kultury i Sztuki (od 1949 do 1951 roku), ostatnio pełniącej funkcję pralni, stolarni, magazynów gospodarczych i obrony cywilnej Uzdrowiska Cieplice (w latach 1952-2009).

                                                
           Muzeum Przyrodnicze obecnie                                   

 

 

Wystawa plenerowa "Mikroświat"

Wystawa stała plenerowa uli pt. “Pasieka Karkonoska” na posesji Muzeum przed wejściem głównym.

Wirydarz klasztorny

Stała prezentacja malowideł naściennych, na parterze Muzeum, przedstawiających fragmenty z żywota św. Bernarda z Clairvaux, pt. „Barokowe freski w cieplickiej prepozyturze klasztoru cysterskiego w Krzeszowie fundacji opata Bernarda Rosy z 1689 roku”.

Wystawa stała pt.: "Naturalny skarbiec Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej" (parter)

Wystawa stała pt.: "Historia Cieplic, klasztoru i uzdrowiska" (parter)

Wystawa stała pt.: "Klasa Przyrodnicza"

Wystawa stała pt.: "Schaffgotschowie i ich zbiory"

Wystawa stała pt.:"Pszczoły i ludzie"

Wystawa stała pt.:"Rogi i poroża" 

Wystawa stała pt.: "Barwny świat ptaków"  (pierwsze piętro)

Wystawa stała pt.: "Tajemniczy świat grzybów"  (pierwsze piętro)

Wystawa stała pt.: "Niesamowity świat owadów"  (pierwsze piętro)

Wystawa stała pt.: "Taki był Skarbiec Śląska"  (pierwsze piętro)

Tymczasowa wystawa stała pt.: "Ssaki Eurazji" i "Skarby z muzealnego magazynu", (dla grup zorganizowanych, udostępniana po wcześniejszym umówieniu)

 

Muzeum Przyrodnicze

ul. Cieplicka 11A

58-560 Jelenia Góra

tel/fax 75 75 51 506, tel. 75 75 57 400

www.muzeum-cieplice.pl

mail: muzeum@muzeum-cieplice.pl


 

Grupa: